Wie ben ik

Ik ben Patricia Baas, geboren in 1986, eigenaar, coach en behandelaar van Baasis Kindercoach & Verlies en Rouwbegeleiding. Ik ben moeder van 3 zonen (2008,2010,2012), partner en bonusmoeder van 2 dochters en een zoon (2003,2007,2011). Samen met ons samengestelde gezin wonen wij op de Buitenvaart in Hoogeveen.

Afgestudeerd als Pedagogische Medewerker en Onderwijsassistent ben ik verder gegaan met de opleiding voor docent op de Pabo, welke ik niet afgerond heb. Al snel ontdekte ik dat ik persoonlijk contact met kinderen belangrijker vond dan in groepsverband. Na een aantal jaar als Pedagogisch medewerker en locatiecoördinator binnen de peuterspeelzalen en Kindercentrums gewerkt te hebben ben ik als Onderwijsassistent verder gegaan. Hier kon ik de kinderen 1 op 1 contact bieden. Mijn passie voor kinderen heb ik altijd kunnen combineren met werk. Oprecht met kinderen in contact zijn én vooral kinderen die nét iets extra’s nodig hadden, daar lag vooral mijn passie en drijfkracht. Kijken naar de mogelijkheden van het kind! In 2012 ben ik begonnen met de opleiding Kindercoach, met als droom om mijn eigen praktijk te starten. 

In 2014 werd ik samen met mijn kinderen getroffen door een groot verliestrauma en bleven wij achter na zelfdoding. Na een aantal jaar ‘hard werken’ kon ik de mijn droom toch verwezenlijken en is in 2016 Baasis Kindercoach ontstaan.
Door onze eigen verlieservaring en door een ‘gemis’ in de hulpverlening vond ik dat verlies en rouwbegeleiding een onderdeel moest worden van mijn praktijk. Hiervoor heb ik eerst verschillende cursussen en trainingen en korte opleidingen gevolgd, allen op het gebied van verlies en rouw of traumatherapie (waaronder EFT en EMDR). Dit heb ik samen laten verweven met een tweejarige HBO-Post opleiding Land van Rouw. Door in 2022 officieel afgestudeerd te zijn als verliesconsulent en rouwbegeleider Kind en Jeugd, heeft de rouwbegeleiding nog meer body gegeven aan de persoonlijke begeleiding die ik bied. Ik heb mijzelf nog meer mogen leren kennen, mijn niet wetende hechtingstrauma mogen ontdekken en mijn grote verliestrauma (door suïcide) aan mogen kijken, en opnieuw mogen doorleven. In januari 2023 heb ik mijn EVC traject voor HBO Kind en Jeugdprofessional positief doorlopen en afgerond. Eind 2023 zal ik starten met de therapeutische vervolgopleiding gestolde en complexe rouw. En daarnaast zal ik mij blijven ontwikkelen met verschillende cursussen en trainingen en opleidingen, wat past binnen mijn eigen werkveld. 

Missie en Visie
Ik vind het zeer belangrijk om vanuit veiligheid te werken. Kinderen en ouders zijn vertrouwen en veiligheid nodig. Hulp aanvaarden gaat over het zichtbaar en kenbaar maken van een kwetsbaar onderdeel van je leven; in mijn ogen kan dit alleen maar als men zich veilig voelt. Verbinding leggen met kind, ouder (en soms school of andere hulpverlening) vind ik belangrijk. Op deze manier kijken we niet naar het probleem van het (innerlijke)kind, maar waar het vandaan komt, zonder oordeel. Zo kan er weer aan vertrouwen en veiligheid gewerkt worden, waardoor het fundament weer stevig zal worden. Hierbij wordt continu gekeken naar de kwaliteiten van het kind en ouder.

Ik werk met verschillende technieken en behandelingen. Middels EFT, RDI, meditatie en allerlei vormen van creativiteit waaronder bijvoorbeeld tekenen, en verven zal het kind en de ouder bewustwording krijgen van zijn eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen ze inzetten bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Hierdoor zal het kind en de ouder zijn zelfvertrouwen vergroten en weer meer in balans komen te staan. 

Een aantal spellen waar ik binnen mijn praktijk gebruik van maak zijn o.a. Aangenaam Kennismaken en Coachee!-spel® . Wanneer onderliggende trauma’s bepaalde processen tegenhouden zal gewerkt worden met traumatherapie, (EMDR, EFT, WRITE-junior) passend bij de situatie en het kind en ouder.
Mijn visie is dat ieder kind, jong of oud in een maatschappij met prikkels en veel “moeten” kan opgroeien in vertrouwen en veiligheid ook wanneer stressvolle situaties of traumatische gebeurtenissen dat blokkeren. En dat ouders hun kind kunnen opvoeden ongeacht de gedragsvormen en situatie