Werkwijze

Aanmelding

Bij de aanmelding begint meteen het kennismakingsgesprek tussen de coach en de ouders/verzorgers. Dit kan via de website, de mail of telefonisch.
Aanmelden is mogelijk via mijn contactformulier op deze site of u stuurt een mailtje naar: info@baasiskindercoach.nl. Telefonische aanmelding is ook mogelijk. U kunt dan bellen naar 0528-201696 of 06-46720243. Wanneer er behandelingen of coachingsmomenten plaatsvinden dan kan de telefoon niet beantwoordt worden. Spreekt u dan iets in op de voicemail. U wordt altijd zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Telefonisch kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik u kort te vertellen waarvoor u belt.
Ik kan mijn werkwijze toelichten en u kunt aangeven of u een intakegesprek wilt plannen.
Op dat moment zal ik wat persoonsgegevens van u en uw kind noteren.

Intakegesprek

Indien u heeft aangegeven het coachingstraject te willen starten, ontvangt u een intakeformulier. Dit formulier moet voor het intakegesprek, door beide ouders ondertekend, weer retour gestuurd zijn. Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding van uw kind. Uw kind is niet bij dit gesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek zal ik u vertellen hoe ik aan het werk ga met uw kind.

Coachingstraject

Tijdens de coaching vind ik het belangrijk om goed te kijken naar uw kind. Wat is zijn de problemen die uw kind ervaart? Wat zijn de dingen waar uw kind tegenaan loopt? Dit kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder heeft. In dit geval zal ik eerst met de hulpvraag van uw kind aan het werk gaan, uiteraard zullen we dit samen overleggen.
De coaching zal plaats vinden in de praktijk. Dit is een sessie van 60 en soms 90 min. Het is mogelijk dat u als ouder erbij aanwezig bent, maar dit is afhankelijk van wat uw kind prettig vindt. Aan het eind is er een korte overdracht. Als ik oefeningen voor thuis mee geef, dan zal ik deze ook op dit moment met u bespreken. Hierdoor plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Mocht u een evaluatie zonder uw kind wensen dan kunnen we dit uiteraard plannen.

Het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden, maar dit is afhankelijk van de problematiek die speelt en wat uw kind nodig heeft. Uiteraard wordt dit besproken in het kennismakingsgesprek.