EMDR

EMDR (traumabehandeling)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor kinderen, adolescenten en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een overlijden, een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is al meer dan 25 jaar geleden ontwikkelt door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wanneer EMDR?

Wanneer je een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis meemaakt, kun je de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een keus in behandeling om je van deze klachten af te helpen.
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen:

* (auto)ongeval of verwonding
* ernstige ziekte
* verlies van een geliefde
* mishandeling, of getuige hiervan
* (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
* brand
* natuurramp
* verlies van baan

Welke klachten kun je hebben?

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk hierbij aan:

* nare herinnering aan de gebeurtenis
* herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurd)
* vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
* sneller geïrriteerd / kort lontje
* somberheid
* schaamte, schuld of een negatief zelfbeeld
* concentratieproblemen
* angsten, paniek, je zorgen maken, onrust ervaren
* stress, verhoogde alertheid / waakzaam zijn